SRC belgesi nedir?

SRC belgesi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümlerine göre bir taşıt trafik tescil belgesinde “ticari” olarak geçmesi durumunda ticari olan aracı kullanacak olan sürücünün SRC belgesine sahip olması gerekmektedir.

Sürücü belgesi sahiplerinin, ticari taşıtları sevk ve idare etmeleri için almalarının zorunlu olduğu belge türüne SRC belgesi denilmektedir. Mevzuata göre SRC belgesi almaya hak elde eden sürücüler herhangi bir cezai işleme maruz kalmazlar.

Yönetmeliğe göre ticari araçlar; yük taşıma kapasitesi, oturma yer sayısına göre ve istiap haddine göre taşıtlar kendi aralarında sınıflandırılmıştır. Buna göre oturma yeri (Resmi Gazete Değişikliğine göre-17/4/2015-29329) sürücüsüyle birlikte dokuz kişiden fazla yolcu taşımacılığı yapan araçlara otobüs tanımı verilmiş, en az yüklü ağırlığı 3,5 tona kadar olan araçlara kamyonet ve 3,5 tondan fazla yük taşıma kapasitesine sahip olan araçlara da kamyon tanımı yapılmıştır.

Bu bağlamda ticari araç kullanacak olan sürücülerin araç türlerine göre SRC belgesi almaları zorunlu kılınmıştır. SRC belgesi alma zorunluluğu 19/07/2003 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Kanununa dayanarak ve 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36.maddesinin, ilk fıkrasının b bendine göre zorunlu hale getirilmiştir.

Sınavsız SRC belgesi nasıl alınır? SRC Belgesi nereden alınır?

Ehliyet alım tarihi 25/02/2003 tarihinden önce B sınıfı ehliyet ya da ağır vasıta ehliyete sahip olanlar muafiyet hakkından istifade edebilirler. Bu tarihlerden evvel ticari araç kullanan ticari araç sürücülerine müktesep hak tanınmış olup 25 Şubat 2003 tarihinden evvel ehliyeti olan şoförler Ulaştırma Bakanlığına gerekli olan evrakları ibraz ederek sınavsız ve eğitimsiz olarak SRC belgeleri almaları sağlanmıştır.

25/02/2003 tarihinde evvel Sürücü belgesi

B sınıfı ise SRC 2 ve SRC 4 belgesi,

C, D ve E sınıfı ise SRC 1 ve SRC 3 belgesi

Not: Daha önceden B sınıfı sürücü belgesi sahip olanlardan SGK ve Bağkur primlerinin yatırıldığına dair belge istenmekteydi. Ancak bu şart bakanlığın yayımladığı bir genelgeyle birlikte kaldırılmıştır.

Sınavlı SRC Belgesi Başvuru Şartları Hakkında

25/02/2003 tarihinden sonra ehliyet sahibi olanlar SRC belgesi almak için mutlaka mesleki eğitim yeterlilik merkezine yazılarak eğitime katılmaları ve bakanlık tarafından organize edilen SRC sınavlarında başarılı olmaları gerekmektedir.

 • Büyük otobüs kullanacak sürücüler yönetmeliğin 36/C maddesine göre 26 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • SRC belgesi almak için üst yaş şartı olan 66 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Daha önce bu yaş şartı 63 iken 4/5/2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak üst yaş şartı yükseltilmiştir. 
 • Yapılacak olan SRC sınavlarında yüz puan üzerinden 70 puan almaktır.

SRC Belgesi Sınıfları

SRC-1 Belgesi: Ülke sınırları dışına çıkacak olan ve yolcu taşımak için imal edilen araçları kullanacak olan kişiler SRC 1 belgesi almaları gerekir. Gümrük sınır kapıları dışına yapılacak taşımalar Uluslararası taşımacılık olmasından dolayı bu belge alınır.      SRC1 belgesine sahip olan sürücüler ayrıca SRC2 belgesine de sahip olmuş olurlar.
SRC-2 Belgesi: Sadece yurtiçinde yolcu taşımacılığı yapacak ticari araç kullanıcıları alır. Bu taşımacılık il içi ya da iller arası taşımacılıkta yapabilirler. Ehliyet tipine göre istediği yolcu taşıyan araçları kullanma yetkisine haizdirler.

SRC-3 Belgesi: Yurt dışına yük ve eşya taşımacılığı yapacak olan sürücüler SRC 3 belgesine sahip olmaları gerekmektedir. SRC 3 belgesine sahip olan sürücüler ayrıca yurtiçinde de araç kullanabilirler. Bir diğer deyişe SRC 3 belgesi sahipleri ayrıca SRC 4 belgesine de sahip olmuş sayılırlar.
SRC-4 Belgesi: Türkiye sınırları içerisinde ticari anlamda eşya, kargo ya da yük taşımacılığı yapacak olan sürücüler SRC 4 belgesi alırlar.
SRC-5 Belgesi: Karayolunda taşınacak olan bir malın tehlike arz etmesi durumunda Avrupa anlaşması olan ADR hükümlerine göre araç kullanılması gerekir. Tehlikeli Madde Taşımacılığı için ADR belgesi Türkiye’ deki adıyla SRC 5 belgesi almaları gerekir.

SRC Belgesi Nasıl Alınır?

SRC belgesi almak için öncelikle yetki alan bir eğitim kurumuna kayıt yaptırmanız gerekir. Bu eğitim kurumundan yurtiçi taşımacılığı için 36 saat, uluslararası taşımacılık yapmak için 41 saat eğitim almanız gerekmektedir. Not: SRC eğitimlerinin tamamına katılmak şarttır. Bu eğitimi alan SRC adayları yapılacak olan mesleki yeterlilik sınavlarında 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Bu sınavlarda yanlış sorular doğru soruları etkilemez.

SRC Kursuna Kayıt İçin Gerekli Olan Evraklar

   • 1 Adet Kimlik fotokopisi,                                                                      
   • 1 Adet Sürücü belgesi fotokopisi,      
   • 2 Adet son altı ay içerinde çekilmiş biometrik resim,       
   • 1 Adet Diploma fotokopisi,                  
   • 1 Adet Sabıka Kaydı (Konusu: Ehliyet için)                          
   • 1 Adet Yerleşim Yeri Belgesi

SRC Kursu Ders Konuları

SRC-1 ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI (SRC-2 KAPSAR)

 

SRC-2 YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI

1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği ve Kalite Müşteri Memnuniyeti

 

1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği ve Kalite Müşteri Memnuniyeti

2

İş Organizasyonu

 

2

İş Organizasyonu

3

Aracın Yolculuk Öncesi Sürüş Hazırlığı

 

3

Aracın Yolculuk Öncesi Sürüş Hazırlığı

4

Yolcu Taşıma Kuralları

 

4

Yolcu Taşıma Kuralları

5

Güvenli Sürüş Teknikleri

 

5

Güvenli Sürüş Teknikleri

6

Trafik Kuralları ve Cezalar

 

6

Trafik Kuralları ve Cezalar

7

Trafik Adabı ve Görgü Kuralları

 

7

Trafik Adabı ve Görgü Kuralları

8

İletişim Teknolojileri ve Harita

 

8

İletişim Teknolojileri ve Harita

9

Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Sürüş

 

9

Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Sürüş

10

Mesleki Gelişim

 

10

Mesleki Gelişim

11

Yolcu Taşıma (Trafik, Ulaştırma ve Turizm)Mevzuatı

 

11

Yolcu Taşıma (Trafik, Ulaştırma ve Turizm)Mevzuatı

12

Gümrük ve Kaçakçılık

 

12

Gümrük ve Kaçakçılık

13

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

 

13

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

14

Trafik ve Davranış Psikolojisi

 

14

Trafik ve Davranış Psikolojisi

15

İlkyardım

 

15

İlkyardım

SRC-3 ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI (SRC-4 KAPSAR)

 

SRC-4 YURTİÇİ YÜK VE EŞYA TAŞIMACILIĞI

1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği ve Kalite Müşteri Memnuniyeti

 

1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği ve Kalite Müşteri Memnuniyeti

2

İş Organizasyonu

 

2

İş Organizasyonu

3

Aracın Yolculuk Öncesi Sürüş Hazırlığı

 

3

Aracın Yolculuk Öncesi Sürüş Hazırlığı

4

Eşya Kargo Taşıma Kuralları

 

4

Eşya Kargo Taşıma Kuralları

5

Güvenli Sürüş Teknikleri

 

5

Güvenli Sürüş Teknikleri

6

Trafik Kuralları ve Cezalar

 

6

Trafik Kuralları ve Cezalar

7

Trafik Adabı ve Görgü Kuralları

 

7

Trafik Adabı ve Görgü Kuralları

8

İletişim Teknolojileri ve Harita

 

8

İletişim Teknolojileri ve Harita

9

Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Sürüş

 

9

Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Sürüş

10

Mesleki Gelişim

 

10

Mesleki Gelişim

11

Eşya-Kargo Taşıma (Trafik, Ulaştırma)Mevzuatı

 

11

Eşya-Kargo Taşıma (Trafik, Ulaştırma)Mevzuatı

12

Gümrük, Tır  ve Kaçakçılık

 

12

Tır  ve Kaçakçılık

13

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

 

13

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

14

Trafik ve Davranış Psikolojisi

 

14

Trafik ve Davranış Psikolojisi

15

İlkyardım

 

15

İlkyardım

Driving School Website Template

Dersler ve E-Sınav

Driving School Website Template

Eğitim alanları hakkında

Top Top