EHLİYET ALMAYA ENGEL OLAN SABIKA KAYDI MADDELERİ

765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403. ve 404. Maddeleri

5237 Saylı Türk Ceza Kanunu’nun 188., 190. ve 191. Maddeleri

1918 Saylı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 29. Maddesi

4926 Saylı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 6. Maddesi

5607 Saylı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 4/7. Maddesi

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun’un 12. Maddesinin 2. ve takip eden Fıkraları

Ehliyet alacakların bu maddelerden hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir.

Driving School Website Template

Dersler ve E-Sınav

Driving School Website Template

Eğitim alanları hakkında

Top Top