EHLİYETİN 100 CEZA PUANINDAN DOLAYI EMNİYET BİRİMLERİNCE GERİ ALINMASI

Karayolları Trafik Kanun'un suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir.

Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (2) ay süre ile geri alınır ve sürücü kurslarınca 34 saatlik teorik eğitime tabi tutulurlar.

 Aynı yıl içinde ikinci defa (100) puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (4) ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir.

Bir yıl içinde üç defa (100) ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir.

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise (1) yıl süre ile geri alınır.

 Sürücü belgeleri geri alınan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne alıkoyma süresinin bitiminde;

1.’de Sürücü Kursundan alacakları Teorik Ders Katılım Sertifikasıyla,

2.’de Psiko-Teknik uygunluk ve Psikiyatri Raporuyla beraber dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.

Driving School Website Template

Dersler ve E-Sınav

Driving School Website Template

Eğitim alanları hakkında

Top Top